Sunnivas Minnefond Logo

For å hedre minnet etter Sunniva Borgen – Født 8. desember 1997 Død 17. september 2021

Sunniva viste gjennom livet sitt et sterkt engasjement for barn og unge som av ulike grunner, fysisk sykdom, psykisk lidelse, vanskelige oppvekstsvilkår, eller andre grunner, hadde det vanskelig. Hun engasjerte seg i barn og unge med utfordringer, hun så etter muligheter og løsninger og hjalp gjerne til selv, til tross for egne helseutfordringer. Familien ønsker å hedre Sunniva sitt minne gjennom å opprette et fond som skal ha som formål å støtte arbeid til hjelp for unge sårbare mennesker. Nærmere bestemte statutter vil bli offentliggjort ved et senere tidspunkt. når fondet er offentlig registrert.

Vi er takknemlige for støtten du gir ❤ Kontonummer: 37054792647

Sunniva viste gjennom livet sitt et sterkt engasjement for barn og unge som av ulike grunner, fysisk sykdom, psykisk lidelse, vanskelige oppvekstsvilkår, eller andre grunner, hadde det vanskelig. Hun engasjerte seg i barn og unge med utfordringer, hun så etter muligheter og løsninger og hjalp gjerne til selv, til tross for egne helseutfordringer. Familien ønsker å hedre Sunniva sitt minne gjennom å opprette et fond som skal ha som formål å støtte arbeid til hjelp for unge sårbare mennesker. Nærmere bestemte statutter vil bli offentliggjort ved et senere tidspunkt. når fondet er offentlig registrert.

Vi er takknemlige for støtten du gir ❤ Kontonummer: 37054792647

Mer informasjon om Sunnivas minnefond kommer

Arbeidet med å konstituere styret, lage vedtekter og registrere stiftelsen (minnefondet) er i full gang. Når arbeidet er klart vil fordelene til giver bli offentliggjort. Det vil senere være mulig å støtte fondet gjennom Vipps, og allerede er det mulig å støtte på kontonummer 37054792647.

Familien er takknemlige for alle bidrag, tidligere og fremtidige, og tror dette vil bli verdifullt for arbeid med unge, sårbare mennesker, i Sunnivas ånd.