Robin Hood er et lavterskeltilbud for mennesker som av ulike grunner lever i utenforskap i Bergen. Støtten fra minnefondet er øremerket for å gå til barn og unge med deres familier gjerne i tiden frem til jul. Les mer om Robin Hood ved å trykke under på Forside

https://www.robinhoodhuset.no/