I dag 8. Mai deler Sunnivas minnefond ut 100.000 kroner!

Støtten blir gitt til ulike tiltak, enkeltpersoner og organisasjoner som oppfyller minnefondet sitt formål. Felles for alle er at de fører til at unge r positive opplevelser som mestring og glede, og støtte til å utvikle seg!

Blant de utvalgte kan vi nevne:• Hjertefred- Bergen • Utrustet Ung (Idrett Bergen Sør)

Noen av mottagerne vil gjerne dele gleden over støtten og vil gi oss rapporter og bilder fra ulike aktiviteter i tiden fremover, så følg med!

Det kom inn mange søknader til denne maiutdelingen og vi kunne dessverre ikke støtte alle. Vi gleder oss likevel over at vi kan dele ut så mye støtte til mange ulike formål, dette er en direkte konsekvens av stor støtte og giverglede i vårt samfunn, -en stor takk til alle givere fra oss!!!

Dette er den andre utdelingen fra Sunnivas minnefond, vi vil fortsette dette arbeidet, neste utdeling skjer på Sunnivadagenden 8. Desember. Før dette vil vi ha annen aktivitet, blant annet skal vi arrangere en kunstutstilling i høst, mer informasjon om dette vil komme.