«Sorg og smerte, Håp og lengsel»

Kunst virker på oss mennesker.
Både det å skape kunst og det å oppleve kunst vekker ulike følelser i oss. Den kan bearbeide, den kan provosere og den kan virke beroligende. På denne utstillingen har Sunnivas minnefond invitert ulike kunstnere med for å sette søkelyset på, og å tematisere sorg og smerte, håp og lengsel gjennom ulike kunstuttrykk. Utstillingen inneholder kunst i ulik form: billedkunst, tekstilkunst, fotokunst og keramisk kunst.

Informasjon om kunstutstillingen

Utstillere som deltar:
Herman Flaatten, Anne Marie Bernt, medlemmer i Bekkalokket fotoklubb, Ane Malene Sæverot og Julie Borgen Martens-Nielsen.

Hvor:
Åsane Kulturhus, Åsane Senter 52, 5116 Ulset

Åpningstider:
tirsdag- fredag: 12.00-20.00
helg: 10.00-18.00


Arrangør: Sunnivas minnefond

Gjerne kom en tur innom!
https://www.facebook.com/events/434865685371215/434865695371214/?event_time_id=434865695371214&ref=newsfeed