Sunnivas Minnefond tildeler 70.000kr til foreningen Psyktærlig

Den 8. Desember, på Sunniva sin 25- årsdag ble Sunnivaprisen delt ut. Psyktærlig.no var verdige mottagere, og uttrykker stor glede for utdelingen på 70000 kroner! Beløpet vil bli brukt til å bygge ut hjelpechatten til denne viktige organisasjonen.
Utdelingen skjedde på kunstutstillingen. Mange hundre var møtt frem for å dele stunden med oss i Sunnivas minnefond og Psyktærlig.no.


Vi i Sunnivas minnefond ønsker å takke til alle som støttet oss med deltagelse på utstillingen, vi opplevde at både sorg og smerte, håp og lengsel, kom til uttrykk gjennom både kunst og gjester.


Utstillingen innbrakte også mye penger og er med å muliggjøre videre viktig arbeid i minnefondet.
Takk også til alle bidragsytere gjennom året, både økonomisk og i ord og gjerninger, – alle bidrag blir satt stor pris på og er med å hjelpe oss å løfte Sunnivas minne og minnefondets arbeid.
Vi ønsker alle en fredfylt julehøytid ❤

Les gjerne også artiklene for å se mer av kunstutstillingen:

https://www.aasanetidende.no/nyheter/2022/12/07/aapenheten-hjelper-meg-aa-leve/

https://www.ba.no/datteren-ble-brutalt-drept-na-bidrar-hennes-minne-til-a-hjelpe-sarbar-ungdom/s/5-8-2094368