Frist for å søke er 30. april 🌼

Det kan søkes både som enkeltindivid, gruppe eller organisasjon. Vi ønsker at bidrag fra Sunnivas Minnefond skal føre til at unge får positive opplevelser som mestring og glede, og støtte til å utvikle seg.

Sjekk ut https://sunnivasminnefond.no/soknad-om-midler/ for mer info om hvordan du søker ❤️