Sunnivas minnefonds menneskeverdseminar ble gjennomført 29-30 mars 2023. Vi opplevde det som svært vellykket! Deltagerne fikk oppleve og erfare kunnskapsdeling, refleksjoner, samtaler og aktiviteter som alle omhandlet ensomhet og utenforskap fra ulike perspektiv. Seminaret var preget av høy refleksjon og aktiv deltagelse!

Vi vil gjerne takke alle som deltok både som formidlere og deltagere! Vi ser frem til flere seminar!

Gjennom bildene får dere et bittelite klipp av det som skjedde.