De utvalgte til maiutdelingen er:

1. Kine Solend: Til prosjekt som skal styrke barn og unges egne ressurser i møte med livets opp og nedturer. Via innspilte avspenninger, pust og affimasjoner. Kine skal også lage podkast om temaet. Kine Solend deltok med work-shop på menneskeverdseminaret, hun har flere tiltak for unge og sårbare. Kine driver også tiltaket: Just Breathe Movement

2. Dale Ungdomslag

Til arrangement som skal bidra til inkludering på merkedag for barn og unge. Russen i bygden lager Halloweenarrangement for alle unge i bygden,- et tiltak som inkluderer og forebygger utenforskap

3. Idrett Bergen Sør

Støtten vil gå til å utvide Idrett Bergen Sør sitt eksisterende klatretilbud, kalt Utrustet, for unge. I samarbeid med Psykiatrialliansen ønsker de å etablere et til klatretilbud for mennesker som har fri på dagtid. Målgruppen er hovedsakelig unge med utfordringer knyttet til psykisk helse, utenforskap, ensomhet, rus og lignende. Fellesnevneren er at de ikke finner seg til rette i et ordinært aktivitetstilbuddrett Bergen sør.

4. Kirkens SOS

Dette er en organisasjon som daglig arbeider gjennom telefonsamtalar, med unge mennesker som opplever å ha det vanskelig. Støtten vil være eit bidrag til oppgradering av Kirkens SOS sitt tekniske utstyr.

Sunnivas minnefond vil gi en stor takk til alle givere ❤️ Alle bidrag blir satt stor pris på!

På grunn av dere får vi mulighet til å støtte enkeltindivid, grupper og organisasjoner som jobber for at unge får positive opplevelser som mestring og glede, og støtte til å utvikle seg.