Velkommen til åpning av kunstutstillingen «Spor av glede» 8-13 desember kl. 18.00 i utstillingsrommet i Åsane kulturhus.
Åpningsarrangement: * Utdeling av Sunnivaprisen 2023, 
* Minikonsert med Åsanebandet Fenrik Lane

I år har vi med oss flere utstillere som utforsker årets tema fra ulike perspektiver og gjennom ulike kunstuttrykk, vi nevner blant annet: Herman Flaatten (maleri), Terje Grimen (maleri),  Anne-Marie Bernt (maleri), Ane Malene Sæverot (skulptur), Bekkalokket fotoklubb (fotografi), Herner Sæverot (dikt), Lisbeth Berge Holst (maleri), Kjetil Johannes Ottesen (maleri), Juni Engeberg (dikt).

Vi vil i dagene som kommer presentere noen av kunstnerene litt nærmere på sidene våre. Velkommen til utstilling!