På Sunnivadagen den 8. desember ble Sunnivaprisen 2023 tildelt, og minnefondet gleder seg over å kunngjøre Åsane Allianseidrettslag, Tertnes Idrettslag Allianse og Eidsvåg Idrettslag (EIL) som årets verdige vinnere. Midlene vil bli brukt i idrettslagenes arbeid for inkludering og mot utenforskap.

En stor takk til alle som deltok på utdelingen og besøkte utstillingen. Spesiell takk til våre fantastiske utstillere: Herman Flaatten, Billedkunstneren Anne-Marie Bernt, Ane Malene Sæverot, Bekkalokket Fotoklubb, Lisbeth Berge Holst, Kjetil Johannes Ottesen, Marie Storaas, Juni Engeberg, Ida C. Helland-Hansen, Terje Grimen og Dasha Kudari Art, samt musikalsk innslag fra Fenrik Lane

Minnefondet verdsetter alle bidrag gjennom året – dere hjelper oss med å hedre Sunnivas minne og støtte vårt arbeid.

Ønsker dere alle en gledelig jul! ❤️