Eit heilt år utan vår kjæraste Sunniva❤

Eit heilt år utan vår kjæraste Sunniva Det vondaste året som er mulig å ha. Alt vi ikkje har fått dele med deg, alt du ikkje har fått oppleve. Alt du var, som ikkje er, alt er tatt frå deg, og oss. Du er blitt tante, du har ein familie som manglar deg kvart sekund, kvart […]

I dag 8. Mai deler Sunnivas minnefond ut 100.000 kroner!

Sunnivasminnefond

I dag 8. Mai deler Sunnivas minnefond ut 100.000 kroner! Støtten blir gitt til ulike tiltak, enkeltpersoner og organisasjoner som oppfyller minnefondet sitt formål. Felles for alle er at de fører til at unge får positive opplevelser som mestring og glede, og støtte til å utvikle seg! Blant de utvalgte kan vi nevne:• Hjertefred- Bergen • Utrustet Ung (Idrett Bergen Sør) Noen av […]

Utlysning: Søk støtte fra Sunnivas minnefond!

Sunnivas minnefond deler ut støtte til sårbare unge to ganger i året, 8. Mai og 8. Desember. Tildelingen i mai blir gjort etter søknad fra enkeltpersoner, grupper og organisasjoner.Søknadsfrist for maitildelingen er 30 April. Hvem kan søke? Enkeltpersoner kan søke om støtte til seg selv eller på vegne av andre, til et konkret tilbud/ aktivitet […]

8. Desember – Sunnivadagen, bursdagen❤️

8. Desember er Sunnivadagen, bursdagen! Vi i Sunnivas minnefond ønsker at denne dagen fortsatt skal være en gledens dag. For deg kan det bety at du ringer en venn du har tenkt lenge på, eller du spanderer en kaffe eller noen gode ord på et menneske rundt deg, eller andre gode ting ❤️ Minnefondet vil […]

Sunnivas Minnefond

Sunniva viste gjennom livet sitt et sterkt engasjement for barn og unge som av ulike grunner, fysisk sykdom, psykisk lidelse, vanskelige oppvekstsvilkår, eller andre grunner, hadde det vanskelig. Hun engasjerte seg i barn og unge med utfordringer, hun så etter muligheter og løsninger og hjalp gjerne til selv, til tross for egne helseutfordringer. Familien ønsker […]