Sunnivas Minnefond Logo

For å hedre minnet etter Sunniva Borgen – Født 8. desember 1997 Død 17. september 2021

Stiftelsen Sunnivas minnefond har som formål å hjelpe unge sårbare mennesker ved å:

Å være ung er å være sårbar. Denne sårbarheten vil de fleste leve med og utvikle seg i forhold til, men ikke alle klarer å finne veien sin selv. Ulike faktorer (for eksempel; vanskelige oppvekstvilkår, sykdom og fattigdom…) kan forsterke sårbarheten og denne kan gi seg forskjellige uttrykk, dette kan gjerne skje i det skjulte. Sunnivas minnefonds arbeid vil være konsentrert mot ulike individer og grupper av unge sårbare som ikke i utgangspunktet lett blir sett og der det ikke er allerede eksisterende støtte- og veiledningstiltak.

Sunnivadagen 8. Desember vil fondet gjennomføre en årlig tildeling basert på stiftelsens verdier og nominasjoner utført av styret.

Videre vil fondet tildele støtte til ulike tiltak etter søknad. Kriterier for søknad, søknadsfrister og tidspunkt for utdeling vil bli kunngjort på denne siden fortløpende.

Sunnivas minnefond baserer arbeidet sitt på innsamlede midler, gitt i form av gaver: kontonummer 37054848383.
Organisasjonsnummer: 928197573
VIPPS: 727325

Det er allerede kommet inn mange gaver til Sunnivas minnefond som vil kunne hjelpe svært mange.
Familien er takknemlige for alle bidrag, tidligere og fremtidige, vi vet at dette er verdifullt for arbeidet som skjer i Sunnivas ånd ❤For English version click here