Sunnivas Minnefond Logo

For å hedre minnet etter Sunniva Borgen – Født 8. desember 1997 Død 17. september 2021

Sunnivas Minnefond og personvern.

Når du søker støtte fra fondet trenger vi opplysninger om deg. Vi ber om navn og telefonnummer slik at vi vet hvem du er og lett kan komme i kontakt med deg hvis vi har spørsmål til søknaden. 

Vi ber også om e-postadresse. Dette fordi vi ønsker muligheten til å kunne kommunisere skriftlig undervegs i prosessen, og vi ønsker å meddele resultatet av søknaden skriftlig. 

Jeg samtykker til at Sunnivas Minnefond benytter min e-postadresse med det formål å kunne kommunisere skriftlig i forbindelse med min søknad om støtte fra fondet. 

Jeg er kjent med at samtykke når som helst kan trekkes tilbake ved å kontakte Sunnivas Minnefond. Kontaktopplysninger finnes på hjemmesiden. 

Personopplysninger vil bli slettet så snart formålet og behandlingsgrunnlaget er falt bort eller samtykke er trukket tilbake.