Sunnivas Minnefond Logo

For å hedre minnet etter Sunniva Borgen – Født 8. desember 1997 Død 17. september 2021

Søk støtte fra Sunnivas minnefond!

Utdeling av støtte er 8. Mai

Sunnivas minnefond deler ut støtte til sårbare unge to ganger i året, 8. Mai og 8. Desember. Tildelingen i mai blir gjort etter søknad fra enkeltpersoner, grupper og organisasjoner.
Søknadsfrist for maitildelingen er 10. April

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner kan søke om støtte til seg selv eller på vegne av andre, til et konkret tilbud/ aktivitet som kan gi en positiv endring for den enkelte.
Grupper kan søke om midler til eksisterende tiltak/tilbud, eller som oppstartshjelp til et nytt tilbud/ aktivitet for flere.
Organisasjoner som i liten eller ingen grad får støtte fra det offentlige kan søke midler som går direkte til tiltak rettet mot sårbare unge.

Vi ønsker at bidrag fra Sunnivas Minnefond skal føre til at unge får positive opplevelser som mestring og glede, og støtte til å utvikle seg.

 

Minnefondet vil nå unge som av ulike grunner, fysisk, psykisk, ensomhet eller ulike former for utenforskap trenger støtte. Det offentlige velferdssystemet gir støtte til mange, men av ulike grunner er det ikke alle som ønsker eller får den støtten de trenger. Minnefondet ønsker å være et supplement til dem som kanskje ikke er blitt oppdaget eller sett, eller som trenger mer støtte enn det de får.

 

Søknadsbeløp: Det blir gjort en individuell vurdering av søknadens formål og antall mennesker som skal få støtte. Tildelingsbeløp kan variere fra NOK 1000,- til NOK 25000,-