Sunnivas Minnefond Logo

For å hedre minnet etter Sunniva Borgen – Født 8. desember 1997 Død 17. september 2021

Stiftelsesdokument 

Undertegnede oppretter gjennom dette dokumentet Stiftelsen Sunnivas minnefond. 

Stiftelsen Sunnivas minnefond har som formål å hjelpe unge sårbare mennesker ved å: 

  • støtte tiltak 
  • forebygge utvikling av lidelser som har sin grunn i sårbarhet 
  • spre informasjon og kunnskap til denne gruppen og ellers i samfunnet 

Stiftelsens grunnkapital er på 100.000 kroner, disse er ubundne, skal kunne brukes til stiftelsens formål samt nødvendige driftsutgifter. Grunnkapitalen overdras med dette med endelig virkning til stiftelsen. 

Styret skal velges som angitt i stiftelsens vedtekter. All styrevirksomhet er frivillig og ulønnet arbeid. Navn, fødselsnummer og adresser på styremedlemmer og vara i styret som skal konstitueres innen 1. Desember 2021 er følgende: 

  • Siv Kristin Yndestad Borgen, styreleder 
  • Kyrre Yndestad Borgen 
  • Maria Haarr 
  • Ane Malene Sæverot 
  • Kari Holmedal 
  • Synnøve Lien 

Vedtekter for stiftelsen Sunnivas minnefond. 

§ 1. Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Sunnivas minnefond. 

§ 2. Formål Stiftelsens formål er å støtte, forebygge og spre informasjon og kunnskap om og til unge sårbare mennesker. 

§ 3. Styret Styret blir valgt av styreleder, det skal bestå av 6 medlemmer. To av styrets medlemmer skal alltid komme fra familien til avdøde Sunniva Borgen som er inspirasjonen til stiftelsens opprinnelse. Styreledervervet skal ligge til en av familiemedlemmene. Styreperioden er på to år. 1. styre blir valgt av oppretter. 

§ 4. Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital er ubunden og er NOK 100 000. 

Bergen 25.10.2021 Siv Yndestad Borgen, oppretter